Các loại mẫu hợp đồng lao động mới nhất hiện nay

380 Lượt xem

Trong quá trình làm việc thì mẫu hợp đồng lao động mới nhất là văn bản quan trọng thể hiện sự thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động. Việc bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi bên cần bảo đảm được trong quan hệ lao động. Hiểu biết sự khác biệt trong bản hợp đồng này sẽ giúp cả người lao động lẫn người  sử dụng lao động có thể nắm rõ quyền hạn trong thời gian làm việc. Đặc biệt những quy định về thời gian thông báo khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Dưới đây là thông tin chi tiết nhất về các mẫu hợp đồng mà bạn nên biết.

mau hop dong lao dong moi nhat

Các mẫu hợp đồng lao động mới nhất hiện nay

Trước khi ký hợp đồng lao động người sử dụng lao động cần cung cấp thông tin cho người lao động về công việc, địa điểm, thời gian làm việc, điều kiện làm việc, các chế độ mà người lao động được hưởng.

Người lao động khi đó sẽ phải cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động về họ tên, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, kỹ năng nghề, trình độ sức khỏe trong mau hop dong lao dong mà nhà tuyển dụng yêu cầu.

Những loại hợp đồng lao động mà bạn nên biết

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Đây là loại hợp đồng lao động thường được áp dụng với các công việc có tính chất thường xuyên, lâu dài nhằm ổn định được lực lượng lao động trong doanh nghiệp. Ngoài ra hợp đồng này còn có ưu điểm là tạo ra môi trường tự do, các chủ để người lao động có thể chấm dứt hợp đồng lao động bất cứ lúc nào theo quy định của pháp luật.

Lý do của thực trạng này là hợp đồng  không xác định thời hạn được ưu tiên để vừa bảo vệ cho người lai động, vừa để dễ giải phóng họ khỏi công việc đang làm. Cùng với cam kết trong hợp đồng lao động là người sử dụng lao động cần đảm bảo được các thỏa thuận khác trong thời gian lâu dài.

mau hop dong lao dong

Hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 đến 36 tháng

Pháp luật có quy định trong trường hợp hợp đồng lao động xác định thời hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì pháp luật cho phép người lao động được ký thêm 1 lần hợp đồng lao động nữa với người sử dụng lao động goặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn trước đó sẽ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Hợp đồng lao động thời vụ dưới 12 tháng

Đối với các công việc mang tính mùa vụ thì các công việc có tính đột xuất, tạm thời dưới 12 tháng hoặc trong các trường hợp người lao động phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ chế độ thai sản thì người sử dụng lao động có thể chọn công việc theo mùa vụ.

Khi hợp đồng lao động không xác định thời hạn được ký kết dưới 2 tháng hết hạn mà người lao động vẫn có thể sử dụng trong thời hạn 30 ngày. 2 bên sẽ phải ký kết hợp đồng lao động mới. Nếu không ký kết hợp đồng lao động mới hợp đồng lao động cũ sẽ trở thành hợp đồng lao động không có thời hạn.

Hi vọng với những thông tin chi tiết về các mẫu hợp đồng lao động mới nhất trên đây sẽ giúp cho người lao động có thể nắm được quy định về việc sử dụng hợp đồng lao động và bảo vệ được quyền lợi của mình.